Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN
AN NINH QUỐC PHÒNG AN NINH QUỐC PHÒNG

Quận Thanh Xuân triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Ngày đăng 06/01/2022 | 10:00  | Lượt xem: 52

Ngày 05/01/2022, UBND quận Thanh Xuân ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn.

Theo Kế hoạch, mục đích nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm, có chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng văn hóa pháp lý, lối sống theo pháp luật, tự giác thực hiện, ứng xử theo pháp luật; xây dựng thói quen thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong lối sống, sinh hoạt, làm việc để xây dựng “Văn hóa phòng, chống dịch Covid-19”, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ý thức tuân thủ chấp hành pháp luật phòng, chống dịch Covid-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Đồng thời, đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân quận Thanh Xuân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đối tượng thực hiện gồm cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; thanh thiếu niên; doanh nghiệp, người sử dụng lao động, người lao động trong các doanh nghiệp, người nước ngoài và Nhân dân trên địa bàn quận. Ngoài ra, còn có các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

UBND quận giao phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban, đơn vị, UBND 11 phường thực hiện Kế hoạch; các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch.

Chi tiết Văn bản xem tại đây./.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận
Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 161
Lượt truy cập trong tuần: 2289
Lượt truy cập trong tháng: 532
Lượt truy cập trong năm: 111017
Tổng số truy cập: 2154524