Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 95
Lượt truy cập trong tuần: 317
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 151373
Tổng số truy cập: 2194880

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quận Thanh Xuân đẩy mạnh cải cách hành chính kết hợp triển khai hiệu quả thí điểm mô hình chính quyền đô thị
Ngày đăng 24/12/2021 | 16:00  | Lượt xem: 39

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Thành phố, quận Thanh Xuân triển khai hiệu quả thực hiện thí điểm mô hình Chính quyền đô thị, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính phù hợp với Chính quyền đô thị.

Triển khai hiệu quả thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ, UBND quận đã xây dựng Kế hoạch 147/KH-UBND ngày 16/4/2021 về việc thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại quận Thanh Xuân. Đến nay, UBND quận đã triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị đảm bảo nội dung, tiến độ theo Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND Thành phố.

UBND quận đã bổ nhiệm 33 Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 11 phường; chuyển 126 công chức phường thành biên chế công chức UBND quận; cử 33 Chủ tịch và Phó Chủ tịch tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức tổ chức quản lý theo mô hình chính quyền đô thị và 42 công chức phường tham gia bồi dưỡng các lớp theo các chức danh công chức phường. Hướng dẫn UBND phường triển khai nội dung: Chủ tịch phường ủy quyền cho công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của Ủy ban nhân dân phường đối với việc chứng thực một số văn bản theo quy định tại Khoản 3, Điều 7, Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ.

Đẩy mạnh cải cách hành chính phù hợp với mô hình chính quyền đô thị

Công tác cải cách hành chính được quận quan tâm chỉ đạo, ban hành và triển khai kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021 đạt kết quả tích cực (chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của UBND quận đạt 91,03 điểm, đứng thứ 9/30 quận, huyện, tăng 8 bậc so với năm 2019). Qua khảo sát, đánh giá chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính quận Thanh Xuân, năm 2021 đạt 94,36% - mức Rất tốt (giảm 4,35% so với năm 2020, tuy nhiên cao hơn chỉ tiêu chung của Thành phố đặt ra là trên 85%).

Thường xuyên rà soát, bảo trì hệ thống, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ yêu cầu giải quyết công việc (định kỳ hàng tháng bảo trì phòng máy chủ tại UBND quận); triển khai hiệu quả phần mềm họp trực tuyến Google Meet đảm bảo việc thực hiện giãn cách, không tập trung đông người trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Duy trì thường xuyên hệ thống giao ban trực tuyến, đảm bảo đường truyền kết nối giữa Quận - Thành phố, Quận - Phường.

Đồng thời, duy trì 100% văn bản hành chính (được phép đưa lên mạng) được chuyển nhận qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; UBND quận đã tiếp nhận, xử lý 8.512 văn bản hành chính các loại và ban hành 7.018 văn bản quản lý trên các lĩnh vực (296 Kế hoạch, 3.349 Quyết định, 1.939 Công văn, 720 Thông báo, 498 Báo cáo...). 100% cán bộ công chức được cấp email công vụ và thường xuyên sử dụng trong trao đổi công việc.

Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông”, duy trì phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức và công dân. Đã tiếp nhận, giải 52.845 hồ sơ giải quyết TTHC (trong đó có 14.411 hồ sơ DVC mức độ 3,4),  tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến qua môi trường mạng đạt 98%. Hoàn thành rà soát, công khai thủ tục hành chính trên trang/cổng thông tin điện tử quận, phường đảm bảo tiến độ và theo đúng quy định (cấp quận: 223 TTHC; cấp phường: 107 TTHC; liên thông: 36 TTHC).

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của cổng/trang thông tin điện tử quận, phường. Mở thêm 02 chuyên mục: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trên Cổng thông tin điện tử quận; đăng tải hơn 1.600 tin, bài trên các lĩnh vực, kịp thời phục vụ thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của quận.

Ngoài ra, mô hình Biên lai điện tử tại Bộ phận Một cửa quận đã đạt được một số hiệu quả nhất định, góp phần thực hiện yêu cầu công tác CCHC của Thành phố và Quận; tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý tài chính kế toán, góp phần hiện đại hóa công tác hạch toán kế toán, quản trị, hướng tới thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo điều kiện phát triển cho các dịch vụ thanh toán trực tuyến; được người dân đồng tình, ủng hộ. Từ khi triển khai (tháng 11/2020) đến nay, tổng số biên lai điện tử đã được sử dụng là 4.624 biên lai tương ứng với số tiền phí, lệ phí là 317 triệu đồng.

Với những kết quả đạt được của lĩnh vực cải cách hành chính nói riêng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương nói chung trong năm 2021 đã góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập quận Thanh Xuân (28/12/1996 - 28/12/2021)./.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận