Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 109
Lượt truy cập trong tuần: 314
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 151370
Tổng số truy cập: 2194877

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP
Ngày đăng 31/12/2021 | 16:30  | Lượt xem: 15

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022

Người có thẩm quyền xử phạt, cán bộ, công chức tham mưu thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính truy cập vào địa chỉ Internet: http://sotuphap.hanoi.gov.vn/Portalview/trangchitiet.aspx?portalid=1&idmenu=196&idtin=1426 để nghiên cứu, cập nhật, kịp thời áp dụng các quy định mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.