Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 289
Lượt truy cập trong tuần: 395
Lượt truy cập trong tháng: 2167
Lượt truy cập trong năm: 124523
Tổng số truy cập: 2168030

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025

Ngày đăng 07/08/2021 | 10:40  | Lượt xem: 151
Ngày 04/8/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND về cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) giai đoạn 2021 - 2025.

Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 05/08/2021 | 05:00  | Lượt xem: 86
Ngày 04/8/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3801/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở...
Hiển thị 11 - 12 trong 12 kết quả.