Truy cập nội dung luôn

BỘ MÁY TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO ĐẢNG UỶ

STT

Họ và tên

Chức danh

1.

Ông Trương Quốc Khánh

Bí Thư

2.

Bà Bùi Thị Hiền

Phó Bí thư

3.

Ông Thái Minh Tuấn

Phó Bí thư

 


LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN 

STT

Họ và tên

Chức danh

1.

  Ông  Thái Minh Tuấn

Chủ tịch

2.

  

Phó Chủ tịch – phụ trách Kinh tế - Đô thị

3.

  Ông Vũ Anh Tuấn

Phó Chủ tịch – phụ trách Văn hóa – Xã hội

 

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC 

STT

Họ và tên

Chức danh

1.

Bà Trần Phương Linh     

Chủ tịch

2. Bà Đỗ Thị Huyền Thanh  Phó Chủ Tịch

3..

Ông Nguyễn Quốc Hoan

Phó Chủ tịch

TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1464
Lượt truy cập trong tuần: 2546
Lượt truy cập trong tháng: 31394
Lượt truy cập trong năm: 285932
Tổng số truy cập: 3035888