Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 223
Lượt truy cập trong tuần: 1034
Lượt truy cập trong tháng: 2806
Lượt truy cập trong năm: 125162
Tổng số truy cập: 2168669

BỘ MÁY TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO ĐẢNG UỶ

STT

Họ và tên

Chức danh

1.

Ông Vũ Ngọc Tú

Bí Thư

2.

Bà Bùi Thị Hiền

Phó Bí thư

3.

Ông Nguyễn Tuấn Anh 

Phó Bí thư

 


LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN 

STT

Họ và tên

Chức danh

1.

  Ông Nguyễn Tuấn Anh

Chủ tịch

2.

  Ông Phạm Tần Anh

Phó Chủ tịch – phụ trách Kinh tế - Đô thị

3.

  Bà Nguyễn Thị Hà Phương

Phó Chủ tịch – phụ trách Văn hóa – Xã hội

 

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC 

STT

Họ và tên

Chức danh

1.

Bà Trần Phương Linh     

Chủ tịch

2. Ông Nguyễn Văn Hùng  Phó Chủ Tịch

3..

Ông Nguyễn Quốc Hoan

Phó Chủ tịch