Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1803
Lượt truy cập trong tuần: 2581
Lượt truy cập trong tháng: 31429
Lượt truy cập trong năm: 285967
Tổng số truy cập: 3035923

1. Các đồng chí Chủ tịch MTTQ từ năm 1997 đến nay

STT

Họ và tên

Từ năm

Đến năm

1.

Ông Nguyễn Minh Hùng

1997

2002

2.

Ông Trần Quốc Khải

2002

2012

3.

Bà Bùi Thị Thu Én

2012

 

2018
4. Bà Nguyễn Nguyệt Nga 01/2019 11/2019
5. Bà Trần Phương Linh 11/2019  

 

2. Các đồng chí Phó Chủ tịch MTTQ từ năm 1997 đến nay

STT

Họ và tên

Từ năm

Đến năm

1.

Ông Mã Việt Hùng

01/1997

1999

2.

Ông Nguyễn Sỹ Quýnh

1997

2002

3.

Ông Nguyễn Văn Thìn

2002

2013

4.

Ông Kiều Đình Hàn

4/2006

2013

5.

Ông Nguyễn Quốc Hoan

2013

6.

Ông Nguyễn Văn Hùng

2013