Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1612
Lượt truy cập trong tuần: 2675
Lượt truy cập trong tháng: 31523
Lượt truy cập trong năm: 286061
Tổng số truy cập: 3036017
Công khai dự toán ngân sách năm 2019

Công khai dự toán ngân sách năm 2019

Công bố công khai dữ liệu dự toán ngân sách năm 2019 (kèm theo Quyết định và các biểu)

Nội dung công khai...