Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1289
Lượt truy cập trong tuần: 2530
Lượt truy cập trong tháng: 31378
Lượt truy cập trong năm: 285916
Tổng số truy cập: 3035872

1. Các đồng chí Chủ tịch UBND từ năm 1997 đến nay

STT

Họ và tên

Từ năm

Đến năm

1.

Ông Phạm Quang Liễu

1/1997

7/2002

2.

Ông Nguyễn Xuân Hải

7/2002

12/2004

3.

Ông Võ Đăng Dũng

01/2005

4/2009

4.

Ông Phạm Trí Tuệ

4/2009

5/2010

5.

Ông Nguyễn Đình Hưng

5/2010

8/2013

6.

Ông Nguyễn Sỹ Đoàn

 

8/2013

 

06/2015
7. Ông Vũ Quang Trung   06/2015  5/2020
8 Ông Nguyễn Tuấn Anh 05/2020 8/2023
8. Ông Thái Minh Tuấn 08/2023

 

2. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND từ năm 1997 đến nay

STT

Họ và tên

Từ năm

Đến năm

1.

Ông Mã Việt Hùng

01/1997

1999

2.

Ông Chu Đình Động

1999

2000

3.

Ông Nguyễn Xuân Hải

2000

2002

4.

Ông Nguyễn Phương Đôn

2003

2004

5.

Bà Phạm Thị Lan Phương

5/2004

12/2013

6.

Ông Võ Đăng Dũng

2004

12/2005

7.

Ông Dương Đức Khoa

01/2006

2009

8.

Ông Nguyễn Sỹ Đoàn

2009

11/2011

9. Ông Vương Tiến Hải 11/2011 05/2015
10. Bà Bùi Thị Hiền 12/2013 6/2016
11. Ông Chu Xuân Sơn 5/2015 12/2020
12 Bà Nguyễn Thị Hà Phươn 6/2016 3/2023
12.

Ông Phạm Tần Anh

12/2020

13.

Ông Vũ Anh Tuấn

03/2023