Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1497
Lượt truy cập trong tuần: 2609
Lượt truy cập trong tháng: 31457
Lượt truy cập trong năm: 285995
Tổng số truy cập: 3035951

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỦA LÃNH ĐẠO PHƯỜNG

LÃNH ĐẠO ĐẢNG UỶ

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

1.

  Ông Nguyễn Tuấn Anh

Bí Thư

0903474459

2.

Bà Bùi Thị Hiền

Phó Bí Thư

0975770979

3.

  Ông Thái Minh Tuấn

Phó Bí thư

0912310909

   

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN 

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

3.

 

Ông Thái Minh Tuấn

 

Chủ tịch

0912310909

2.

  Ông Phạm Tần Anh

Phó Chủ tịch – phụ trách Kinh tế - Đô thị

0904057777

3.

  Ông Vũ Anh Tuấn

Phó Chủ tịch – phụ trách Văn hóa – Xã hội

0972800961

   

LÃNH ĐẠO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC 

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

1.

Bà Trần Phương Linh        

Chủ tịch

0386881220

2.

Ông Nguyễn Quốc Hoan

Phó Chủ tịch

0983609556

3.

Ông Nguyễn Văn Hùng

Phó Chủ tịch

0936918085