Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 161
Lượt truy cập trong tuần: 2287
Lượt truy cập trong tháng: 530
Lượt truy cập trong năm: 111015
Tổng số truy cập: 2154522

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỦA LÃNH ĐẠO PHƯỜNG

LÃNH ĐẠO ĐẢNG UỶ

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

1.

  Ông Vũ Ngọc Tú

Bí Thư

0925513333

2.

Bà Bùi Thị Hiền

Phó Bí Thư

0975770979

3.

  Ông Nguyễn Tuấn Anh

Phó Bí thư

0903474459

   

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN 

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

3.

 

Ông Nguyễn Tuấn Anh

 

Chủ tịch

0903474459

2.

  Ông Phạm Tần Anh

Phó Chủ tịch – phụ trách Kinh tế - Đô thị

0904057777

3.

  Bà Nguyễn Thị Hà Phương

Phó Chủ tịch – phụ trách Văn hóa – Xã hội

0904700069

   

LÃNH ĐẠO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC 

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

1.

Bà Trần Phương Linh        

Chủ tịch

0386881220

2.

Ông Nguyễn Quốc Hoan

Phó Chủ tịch

0983609556

3.

Ông Nguyễn Văn Hùng

Phó Chủ tịch

0936918085