Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1308
Lượt truy cập trong tuần: 2503
Lượt truy cập trong tháng: 31351
Lượt truy cập trong năm: 285889
Tổng số truy cập: 3035845

1. Các đồng chí Bí thư Đảng ủy từ năm 1997 đến nay

STT

Họ và tên

Từ năm

Đến năm

1.

Bà Nguyễn Thị Lập

1997

2000

2.

Ông Chu Đình Động

2000

11/2003

3.

Bà Lê Mai Trang

11/2003

10/2004

5.

Ông Nguyễn Đình Thu

10/2004

5/2010

6.

Ông Đỗ Quang Dương

5/2010

8/2013

7.

Ông Nguyễn Đình Hưng

8/2013

 

01/2018
8. Ông Đỗ Văn Khải 02/2018 07/2021
9. Ông Vũ Ngọc Tú 07/2021 06/2023
10. Ông Nguyễn Tuấn Anh 08/2023 07/2024
11 Ông Trương Quốc Khánh 07/2024  

 

2. Các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy từ năm 1997 đến nay

STT

Họ và tên

 

Từ năm

 

Đến năm

 

1.

Ông Phạm Quang Liễu

 

1997

 

12/2002

 

2.

Ông Nguyễn Xuân Hải

 

12/2002

 

8/2005

 

3.

Ông Võ Đăng Dũng

 

8/2005

 

4/2009

 

5.

Ông Phạm Trí Tuệ

 

4/2009

 

5/2010

 

6.

Ông Nguyễn Đình Hưng

 

5/2010

 

8/2013

 

7.

Ông Nguyễn Sỹ Đoàn

 

8/2013

 

  5/2015  
8. Bà Bùi Thị Hiền   6/2016  
9. Ông Vũ Quang Trung    05/2015   05/2020  
10. Ông Nguyễn Tuấn Anh   05/2020    8/2023  
11. Ông Thái minh Tuấn   8/2023