Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 732
Lượt truy cập trong tuần: 2059
Lượt truy cập trong tháng: 22916
Lượt truy cập trong năm: 277454
Tổng số truy cập: 3027410

1. Các đồng chí Chủ tịch HĐND từ năm 1997 đến nay

STT

Họ và tên

Từ năm

Đến năm

1.

Bà Nguyễn Thị Lập

01/2007

4/2004

2.

Bà Lê Mai Trang

4/2004

12/2004

3.

Ông Nguyễn Xuân Hải

12/2004

5/2011

4.

Ông Đỗ Quang Dương

5/2011

8/2013

5.

Ông Nguyễn Đình Hưng

8/2013

 

6. Bà Bùi Thị Hiền 6/2016

 

 2. Các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND từ năm 1997 đến nay

STT

Họ và tên

Từ năm

Đến năm

1.

Ông Đình Đình Mậu

01/1997

1999

2.

Ông Mã Việt Hùng

01/1999

12/2009

3.

Ông Nguyễn Xuân Hải

5/2011

5/2013

4.

Bà Nguyễn Nguyệt Nga

5/2013