Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1655
Lượt truy cập trong tuần: 2639
Lượt truy cập trong tháng: 31487
Lượt truy cập trong năm: 286025
Tổng số truy cập: 3035981

TIN TỨC SỰ KIỆN TIN TỨC SỰ KIỆN

QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, ĐƠN GIÁ CÔNG TRÌNH KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 2,5 ĐOẠN NGUYỄN TRÃI (QUỐC LỘ 6) ĐẾN ĐẦM HỒNG
Ngày đăng 26/05/2024 | 14:00  | Lượt xem: 225

Bồi thường về công trình

- Công trình hợp pháp: Theo quy định tại Điều 31, Điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 thì được bồi thường 100%.

- Công trình không hợp pháp: Theo quy định tại Điều 14 Quyết định 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND Thành phố:

“Hỗ trợ nhà, công trình xây dựng không hợp pháp theo quy định tại Điều 31, Điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (thực hiện khoản 1 và khoản 2 Điều 92 Luật Đất đai và Điều 25 Nghị định số 47/2014/ND-CP).

1. Hỗ trợ bằng 80% mức bồi thường theo quy định tại Điều 11, 12, 13 của Quy định này đối với các nhà, công trình xây dựng trước 15/10/1993 vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, vi phạm hành lang bảo vệ công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, công bố công khai và cắm mốc giới nhưng được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận không có văn bản xử lý, ngăn chặn của cấp có thẩm quyền.

2. Hỗ trợ bằng 50% mức bồi thường theo quy định tại Điều 11, 12, 13 của Quy định này đối với nhà, công trình xây dựng từ 15/10/1993 đến trước 01/7/2004 mà vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, vi phạm hành lang bảo vệ công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, công bố công khai và cắm mốc giới nhưng được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận không có văn bản xử lý, ngăn chặn của cấp có thẩm quyền.

3. Hỗ trợ bằng 10% mức bồi thường theo quy định tại Điều 11, 12, 13 của Quy định này đối với nhà, công trình xây dựng không thuộc quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, được tạo lập trước ngày 01/7/2014.

4. Nhà, công trình không hợp pháp được tạo lập kể từ ngày 01/7/2014 không được hỗ trợ.”

Đơn giá bồi thường

Được thực hiện theo Quyết định 05/2023/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội về ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Bồi thường đối với các công trình ngầm, nổi, di chuyển, hoàn trả, hạ ngầm các hệ thống kỹ thuật hiện trạng trên tuyến như: cấp điện, cấp nước....

Các loại cây, hoa màu: Được thực hiện theo Thông báo số 7896/TB-STC ngày 29/12/2023 của Sở Tài chính về mức giá tối đa làm cơ sở tính bồi thường, hỗ trợ cho từng nhóm cây trồng, vật nuôi là thủy sản không di chuyển được khi Nhà nước thu hồi đất năm 2024.