Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN









Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 152
Lượt truy cập trong tuần: 2257
Lượt truy cập trong tháng: 501
Lượt truy cập trong năm: 110986
Tổng số truy cập: 2154493

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Cẩm nang chuyển đổi số

Ngày đăng 11/04/2022 | 10:30  | Lượt xem: 22
Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 01/01/2022 | 05:30  | Lượt xem: 12
Ngày 06/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2021.NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa,...

Quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Ngày đăng 01/01/2022 | 11:00  | Lượt xem: 18
Ngày 23/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP

Ngày đăng 31/12/2021 | 04:30  | Lượt xem: 9
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi...

Quận Thanh Xuân đẩy mạnh cải cách hành chính kết hợp triển khai hiệu quả thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Ngày đăng 24/12/2021 | 04:00  | Lượt xem: 29
Bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Thành phố, quận Thanh Xuân triển khai hiệu quả thực hiện thí điểm mô hình Chính quyền đô thị, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính phù hợp với Chính quyền đô thị.

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thống kê

Ngày đăng 15/11/2021 | 06:00  | Lượt xem: 47
Ngày 15/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong...

Quận Thanh Xuân triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”

Ngày đăng 04/10/2021 | 08:00  | Lượt xem: 63
Ngày 30/9/2021, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận Thanh Xuân ban hành Kế hoạch số 246/KH-HĐTĐKT về tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống...

Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

Ngày đăng 08/09/2021 | 05:00  | Lượt xem: 42
Ngày 07/9/2021, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 4103/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà...

UBND Thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc quận Thanh Xuân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (đợt 7 năm 2021)

Ngày đăng 28/08/2021 | 11:00  | Lượt xem: 109
Ngày 27/8/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4041/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (đợt 7 năm 2021).

Hà Nội triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị: Sớm tháo gỡ vướng mắc nảy sinh

Ngày đăng 21/08/2021 | 10:37  | Lượt xem: 26
(HNM) - Từ ngày 1-7-2021, Hà Nội bắt đầu tổ chức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại 12 quận và thị xã Sơn Tây. Đến nay, sau hơn 1 tháng triển khai, việc thực hiện cơ bản thuận lợi,...
Hiển thị 1 - 10 trong 12 kết quả.